• Adó 1%

Civilvezető képző tábor a városszépítők szervezésében

Megosztás

Civilvezető képző tábor a városszépítők szervezésében

Civil, civilösszefogás, civil egyesület, civilmunka, civil törvény, civil társadalom, stb. A rendszerváltás óta sokszor, sokat hallhatunk ezekről a fogalmakról. Az egész társadalmunkat átfogja a magánszemélyek önkéntes, a közjó érdekében végzett tevékenységének összessége. A közjó lehet társadalmi, kulturális, oktatási, szociális, sport, természet- és környezetvédelmi, egészségügyi stb. vonatkozású. A lényeg az egyének önkéntességén van, s a közös tenni akaráson. A kettő együttes, szervezett meglétekor beszélhetünk civil szervezetről.

Martfűn 17 – 20 civilegyesület működik. Pontos számot nehéz mondani, mert nem minden szervezet jelenti be megalakulását, ill. tevékenységét. Vannak olyan „csoportosulások” is, akik más településen működő egyesületek „kihelyezett tagozatai”.

A sport terén tevékenykedőket leszámítva a civil egyesületek tagsága zömmel az idősebb korosztályból kerül ki. Ebből adódóan majd minden egyesület küzd az elöregedéssel, a civilvezetők azon szándékával, hogy helyükre fiatalabbak kerüljenek.

E problémát tapasztalva és ismerve döntött úgy az egyesületünk elnöksége, hogy pályázati forrásból ebben az évben szervez egy civil vezetőképző tábort.
A pályázatunk sikeres lett, így felajánlhattuk a helyi civilegyesületeknek, hogy küldjenek képviselőket erre a továbbképzésre. Azért is érdemes volt ezzel a témával foglalkozni, mert vannak olyan – a Művelődési Központ hatáskörébe tartozó – csoportok is, akik most gondolkodnak az egyesületté váláson. (Ehhez tudni kell, hogy jelenleg önkormányzati-, és állami pályázati forráshoz csak bíróságon bejegyzett szervezetek juthatnak. A működéshez pedig elengedhetetlen a külső források bevonása.)
Mint mindent, ennek a pályázatnak a megvalósítását is megnehezítette a vírusjárvány. A jelentkezők egy részének kötelezően ki kellett vennie a szabadsága zömét, majd a vírushelyzet lecsengése után a táborba már nem engedték őket el a munkahelyükről.

A Civil vezetőképző tábort mi csak szerveztük. Azaz, a témában jártas előadókat kerestünk, és olyan településeket, ahol – nagyságuk révén – több civilszervezet van, akikkel megismerkedve bepillantást kaphattunk mindennapi életükbe, megismerkedhettünk sikereikkel és problémáikkal.

Az egy hetet a megalakulás jogi teendőinek megismerésével kezdtük Dr.Varga Balázs ügyvédúr előadásai kapcsán.
Majd a – mumus – pályázatírás témája következett. Az önkormányzatunkhoz benyújtandó pályázatok tudnivalóiról Kunné Éva egyesületi elnök beszélt. Majd a Jnk-Szolnok megyei CIC (Civil Információs Centrum) pályázatokért felelős vezetőhelyettese Mészáros Ágota pedig a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) pályázatok legfontosabb tudnivalóit ismertette. (Itt két kategória van. A „kis NEA”, amely egyszerűsített, és 200.000 Ft összegű, és a zömmel szakmai programok megvalósítására a 3,5 millió Ft-ig, a „nagy NEA”. A kisebb egyesületeknek az utóbbi „nagy falat”, főként az elszámolás nagyon merev, bürokratikus volta miatt.)

Az elméleti tanulás Új Judit közösségszervező előadásaival folytatódott.

A debreceni előadó saját-, és a civilszervező „szakma” nagyjainak tapasztalatai alapján tételesen ismertette, hogy milyen előzetes felmérések, mozgósítások után, milyen lépésekkel, módszerekkel érdemes egy-egy közös munkába belefogni. Mire kell figyelni, hol, mik lehetnek a buktatók a megvalósítás során. Majd az értékelés, és az utógondozás fontosságáról is beszélt.
Szokatlan, ismeretlen terület volt a jelenlévők egy részének. Különösen azoknak, akik nem lépnek ki az egyesületük keretei közül.
Mégis sokat tanulhatott az elhangzottakból mindenki.

Szólni kell a két tanulmányútról is. Cegléd és Jászberény lakosságát nézve, s abból adódóan a civilszervezetek számát tekintve is meghaladja Martfűét.
Elmondhatjuk, hogy ettől függetlenül mindkét településen hasonló gondokkal küzdenek, mint mi. Elöregedés, a fiatalabb korosztály nehezen aktivizálható, forráshiány, a pályázatok túlszabályozott, bürokratikus volta stb. Hallottunk jól hasznosítható ötleteket, fontos tudnivalókat, amelyeket a „hivatal” előszeretettel vizsgál, sajnálatos problémákat, amelyekre mi már figyelni tudunk, és programokat, amelyek örömteli sikereket eredményeztek, amelyeket lehet másolni, adaptálni.

A pénteki befejezéshez közeledve megfogalmazódott, hogy minegy zárásként megegyszer jöjjünk össze. Erre mentorunkat, Hajnal Lászlót kértük fel, aki egy „élő példán” foglalta össze mindazt, amiről az elmúlt 5 napban sokat hallottunk.
Végül, de nem utolsó sorban megállapodtunk a folytatásban. Erről majd alkalmanként beszámolót olvashatnak.

Vinczéné Balogh Magdolna
Civil Kerekasztal vezető
Martfűi Városszépítő Egyesület

Civilvezető képző tábor 2020 június
« A 2 »

Megosztás

Hozzászólások

hozzászólás

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.