Tanulmányutakon a Martfűi Városszépítő Egyesület

Megosztás

Tanulmányutakon a Martfűi Városszépítő Egyesület.

Kis NEA (Nemzeti Együttműködési Alap), ahogy civilszervezetek emlegetik a 2019-ben bevezetett új pályázati formát.
Kipróbáltuk, nekünk bevált. A tagok egy része néhány szimpatizánssal kiegészülve látogatott el 3 alföldi településre.

Tervünk volt, hogy megismerkedjünk más települések – a mi profilunkba illő – civil szervezeteivel tapasztalat szerzés céljából. Olyan városokat kerestünk, ahol jelentős civil összefogás eredményeként sok – hozzánk hasonló nagyságú egyesület működik. Kíváncsiak voltunk, ők hogyan kötődnek a városhoz, tevékenységükkel mennyire kapcsolódnak be a lakosság, vagy egyes intézmények életébe. Milyen támogatásban részesülnek az önkormányzat részéről, azt milyen feltételek mellett kapják?

Vannak-e feltételül szabott elvárások, vagy az egyesületek a saját alapcél szerinti tevékenységükhöz igazított munkaterveket alkotnak meg, aminek „elfogadása” esetén az önkormányzat automatikus támogatást ad bizonyos témákhoz a település költségvetésében meghatározott összegig, stb.
Három településen jártunk. Karcag, Szentes, Csongrád. Mindenhol találkoztunk civil referensekkel, civilszervezetek tagjaival, vagy képviselőivel, akiknek feltehettük kérdéseinket, beszélgethettünk a tapasztalataikról, programjaikról. Emellett a martfűi gyakorlatot is megismertettük velük.

Összességében elmondhatjuk, hogy „ahány ház, annyi szokás”.

Ami – természetesen – minden településen azonos:
A képviselő testület a város költségvetésében meghatároz egy összeget a civilek támogatására, amelyet aztán a beérkezett pályázatok alapján – előbb bizottsági szinten – ők osztanak szét figyelembe véve, hogy melyik egyesület milyen célra kér támogatást.
Ott, ahol a képviselők egyéni kerettel rendelkeznek, jobban érvényesül egy-egy közösség érdekérvényesítő képessége, de nagyobb településről lévén szó (több képviselő), megoszlik az egyéni támogatás az egyesületek között.

A civil szervezetek viszonzásként – profiljuknak megfelelően – elsősorban a városi rendezvényekbe kapcsolódnak be, azok szervezésében és lebonyolításában veszik ki részüket, véleményeznek kisebb városképi elképzeléseket.
Összehasonlítva a „hazai” gyakorlattal megállapíthatjuk, hogy önkormányzatunk nem vall szégyent azzal a gyakorlatával, ahogyan a civilszervezetket támogatja.

A tanulmányutak második része a városok nevezetességeinek megismerése volt. Ezzel sikerült az év közben – nem kevés – elvégzett munkát kompenzálni.

“Összességében megállapíthatjuk, hogy a Miniszterelnökség által létrehozott  Nemzeti Együttműködési Alap, amely a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül bonyolítja a civilszervezetek pályáztatását, nekünk sikert hozott 2019.-ben.”

Vinczéné Balogh Magdolna
elnök
Civil Kerekasztal vezető

A fotók egy-egy település megbeszélésén készültek.

 


Megosztás

Hozzászólások

hozzászólás

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.